Kredietverzekering

In sommige gevallen kan het handig zijn voor je onderneming om een kredietverzekering af te sluiten. Deze zal vooral van pas komen op het moment dat je goederen of diensten levert aan andere bedrijven.

 

Wat is een kredietverzekering precies?

Bij het afsluiten van een kredietverzekering wordt  het risico gedekt dat je klant niet kan betalen doordat deze failliet is, in de schuldsanering zit of in surseance van betaling is geraakt. Op die manier krijg je dus gewoon je geld van de verzekeringsmaatschappij. Er zijn een aantal verschillende kredietverzekeringen:

  • Kredietverzekering voor de gehele omzet
  • Kredietverzekering per debiteur
  • Kredietverzekering per transactie
  • Kredietverzekering per land

Iets meer informatie over de verschillende vormen van kredietverzekering geven we hieronder.

 

Kredietverzekering  over de omzet

Hierbij controleert de verzekeraar al je huidige debiteuren op kredietwaardigheid en tevens nieuwe afnemers na het afsluiten van de verzekering. Op basis daarvan wordt een premie bepaald en zal je volledige omzet gedekt zijn tegen wanbetaling van je debiteuren.  Meestal geldt hierbij een verzekeringsperiode van een jaar.
Voordeel aan deze omzetkredietverzekering is dat het procentueel gezien goedkoper is dan een specifieke verzekering, zoals een kredietverzekering per debiteur of per transactie. Bovendien is deze vorm van kredietverzekering over het algemeen het meest uitgebreid.
Nadeel is dat voor iedere debiteur een kredietlimiet vastgesteld dient te worden en dat de kosten hiervoor voor de ondernemer zijn. Bovendien kunnen de kosten vrij fors zijn, er is een minimum van € 2500,- en het premiepercentage over de omzet verschilt, ongeveer van 0,1 tot 0,8 procent over de omzet.

 

Kredietverzekering per debiteur

Stel dat je een flink aantal kleine klanten hebt waarvan het risico van wanbetaling nog wel te overzien is, maar ook 1 of 2 grote klanten die met enige regelmaat grote orders bij je plaatsen.  Het risico dat jij als bedrijf loopt bij grote orders is dan natuurlijk ook een stuk groter. Daarom kan het interessant zijn om een kredietverzekering per debiteur af te sluiten.  Je verzekert je dan voor een vooraf gekomen periode tegen het risico van wanbetaling bij een specifieke debiteur. De verzekeraar toetst hieraan voorafgaand de kredietwaardigheid van de debiteur en mede op basis daarvan wordt de hoogte van de premie bepaald.

 

Kredietverzekering per transactie

Deze vorm van kredietverzekering is nog weer specifieker dan de kredietverzekering per debiteur en kan er zorgt er dus voor dat een specifieke transactie verzekerd is. Handig als je bijvoorbeeld het exportrisico wilt afdekken. Over het algemeen geldt dat circa 85% van het factuurbedrag gedekt is met deze verzekering. Deze dekking geldt ook als de afnemer onverwachts failliet blijkt te zijn.

 

Kredietverzekering per land

Wanneer je zaken doet met klanten uit een bepaald land waarbij je veel risico loopt dan kan je er voor kiezen om je specifiek te verzekeren voor alle klanten uit dat betreffende land. Ook hier zal door de verzekeraar bekeken worden hoe groot de risico’s precies zijn. De premie zal hier met name op gebaseerd zijn.

 

De kosten van een kredietverzekering liever besparen?

We kunnen ons voorstellen dat je het geld van een kredietverzekering liever in je zak houdt, maar toch ook niet het risico wilt lopen dat je niet betaald krijgt voor je geleverde producten of diensten. Gelukkig zijn er bedrijven waar je tegen betaling zakelijke informatie kunt opvragen van andere bedrijven, waaronder hun kredietwaardigheid. Voorbeelden van zulke bedrijven zijn Graydon en CreditSafe.

Hiermee kun je dus financiële informatie opvragen van een bedrijf waarmee het voor jou als ondernemer beter in te schatten is wat voor financieel risico je loopt als je met het betreffende bedrijf in zee gaat.