Minder starters in 2014

Het aantal starters is in 2014 afgenomen tot 127.000 bedrijven.  Dat is ongeveer 2% minder dan in 2013, maar nog atlijd wel een stuk hoger dan het aantal starters in de periode 2009-2012. In die jaren lag het aantal starters jaarlijks rond de 120.00 met als dieptepunt 2009 toen er slechts 112.000 starters waren. Dit blijkt uit een publicatie van het Economisch Bureau van de ING. Het bedrijf verwacht dat het aantal starters in 2015 zal stabiliseren.

Ontwikkelingen Startersmarkt

Sectoren

Ondanks het feit dat het totaal aantal starters licht afgenomen is, zijn er toch een aantal sectoren die een flinke groei in starters lieten zien. In zowel de industrie, de bouw en in de horeca nam het aantal starters toe. De horeca lijkt daarmee weer enigszins op te krabbelen na een aantal slechte jaren, met name veroorzaakt door de kredietcrisis. De bouw dankt haar sterke stijging in starters vooral aan zzp’ers die voor zichzelf beginnen. De algehele bouwsector lijkt het nog altijd zwaar te hebben.

De grootste dalingen in starters vielen te noteren in de sectoren zakelijke dienstverlening, cultuur & recreatie en in de groothandel. De sector zakelijke dienstverlening is nog wel altijd veruit de grootste tak. Zo waren er ook dit jaar weer ruim 10.000 mensen die een eigen zaak begonnen in bedrijfsadvies / managementadvies. Het is daarmee de populairste startersgroep wanneer gekeken wordt naar de activiteiten die worden uitgeoefend. Het starten van een webshop is ook onverminderd populair. Bijna 9000 mensen starten in 2014 een webwinkel.

 

Regionaal

Ook regionaal waren er grote verschillen te zien in het aantal starters. Utrecht en Noord-Holland groeiden als enige provincies qua aantal starters terwijl het aantal gelijk bleef in de provincies Friesland en Groningen. In de overige provincies daalde het aantal starters. De grootste daling viel te noteren in Noord-Brabant. Hier waren in 2014 ruim 7% minder starters t.o.v. 2013.

 

De grootste uitdagingen voor ondernemers komende jaren

In een enquete onder ruim 1600 ondernemers heeft de ING hen gevraagd naar de grootste uitdagingen voor de komende jaren. De meeste van hen zagen de wet- en regelgeving (31%) als grootste uitdaging, gevolgd door het tempo van de veranderende economie (20%). De zorgen om de wet- en regelgeving worden vooral veroorzaakt door plannen van de overheid om wijzigingen aan te gaan brengen in bijvoorbeeld de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Voor starters met weinig kapitaal zou dit grote gevolgen kunnen hebben.

Daarnaast zitten veel ondernemers met administratieve lasten in hun maag. Zo moeten werknemers twee jaar doorbetaald worden bij ziekte, iets wat een flinke kostenpost kan zijn voor een pas gestart bedrijf.

Om ook komende jaren te overleven denken bedrijven dat het vooral belangrijk is om te blijven innoveren en investeren in het bedrijf. Naar verwachting zullen er komende jaren minder mensen noodgedwongen een bedrijf starten (bijvoorbeeld door baanverlies) en zal het aantal mensen dat een bedrijf start omdat ze kansen zien weer gaan groeien.

Speak Your Mind

*