De Commanditaire Vennootschap (CV)

Wat is een Commanditaire Vennootschap?

De Commanditaire Vennootschap (ook wel CV genoemd) vertoond veel overeenkomsten met de Vennootschap onder Firma (VOF). Het is, net als een VOF, een samenwerking tussen twee of meer personen, die ook hier vennoten worden genoemd.

Het verschil tussen een VOF en een CV zit ‘m in het feit dat er bij een CV twee soorten vennoten zijn:

  • De beherende vennoten, zij nemen de dagelijks leiding van de commanditaire vennootschap op zich.
  • De stille vennoten, zij zijn alleen op financieel gebied betrokken bij de CV.

Deze vorm van ondernemen wordt vaak gebruikt als er geldschieters zijn die voor een lange termijn bij het project betrokken willen zijn, maar die verder niet actief willen zijn in het bedrijf.

Aansprakelijkheid

Voor een beherende vennoot geldt precies dezelfde aansprakelijkheid als bij een VOF: hij of zij kan met haar privé-vermogen aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de onderneming.

De situatie voor een stille vennoot ligt echter anders. Hij of zij is slechts aansprakelijk voor het bedrag waarmee hij in de CV deelneemt. Wanneer er dus schulden zijn bij het bedrijf of het bedrijf gaat zelfs failliet, dan kan de stille vennoot niet in zijn privé-vermogen aansprakelijk worden gesteld. Daar staat tegenover dat de stille vennoot ook geen beheer mag voeren over het bedrijf.

Belasting

Voor de beherende vennoten gelden dezelfde voorwaarden als bij een VOF: ze dienen inkomstenbelasting te betalen over de winst van de CV en hebben daarnaast ook rechts op o.a. startersaftrek, zelfstandigenaftrek en de fiscale oudedagsreserve.

Stille vennoten hoeven geen belasting te betalen, maar kunnen wel gebruik maken van de investeringsaftrek.

Voordelen

De voordelen van een commanditaire vennootschap t.o.v. andere rechtsvormen:

  • De beherende vennoten kunnen extra vermogen aantrekken zonder dat ze hiervoor zeggenschap hoeven in te leveren.
  • Voor een stille vennoot is het beleggen via een CV fiscaal aantrekkelijk.
  • Gemakkelijk op te richten
  • Een stille vennoot is niet privé aansprakelijk voor eventuele schulden.

Nadelen

Er zijn ook wat nadelen verbonden aan een CV:

  • De stille vennoot steekt geld in een onderneming waar hij/zij zelf nauwelijks invloed op uit kan oefenen.
  • Verlies van de investering is mogelijk.

Er moeten afspraken worden gemaakt tussen de vennoten onderling en deze afspraken dienen ook te worden nageleefd.