De coöperatieve vereniging / coöperatie

Wat is een coöperatieve vereniging?
De coöperatieve vereniging (ook wel coöperatie genoemd) is een vereniging van personen die een gemeenschappelijk doel hebben. Anders dan bij een ‘gewone’ vereniging is het bij een coöperatieve vereniging wel toegestaan om winst te maken zodat die onder de leden verdeeld kan worden.

Een coöperatie wordt vaak opgericht door bijvoorbeeld zzp’ers die wel zelfstandig willen blijven, maar ook wat gezamenlijke activiteiten willen ontplooien. Als ze werken onder de vlag van een coöperatie dan schenkt dit vaak wat meer vertrouwen aan een klant, deze heeft zo het idee met een groter bedrijf in gesprek te zijn en daardoor kan er ook een hoger tarief gehanteerd worden.

De leden van de coöperatie dienen wel andere opdrachtgevers, buiten de klanten van de coöperatie om te hebben. Ook dient het voor leden eenvoudig zijn om het lidmaatschap van de coöperatie op te zeggen.

 

Hoe richt je een coöperatie op?

Een coöperatie dient door minimaal 2 personen opgericht te worden en dit dient te gebeuren d.m.v. het opstellen van een notariële akte. De leden maken vervolgens zelf afspraken over o.a. de winstverdeling (dit zou op basis van inzet voor de coöperatie kunnen zijn) en over de uittreding van leden en de toelatingseisen voor nieuwe leden.

 

Leiding

Een coöperatieve vereniging kent ook aantal organen:

 • De Algemene Ledenvergadering (AV), dit is het hoogste orgaan en dit orgaan heeft ook alle bevoegdheden.
 • Bestuur: dit is de dagelijkse leiding van de coöperatie. Zij leggen verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.
 • Raad van toezicht: zij hebben, zoals de naam al zegt, een controlerende functie over het bestuur en leggen weer verantwoordelijkheid af aan de AV. Dit orgaan is geen verplicht onderdeel van de coöperatie.

Het bestuur kan eventueel nog een directie benoemen.

 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid in een coöperatieve vereniging kan op drie manieren geregeld zijn:

 • Wettelijke aansprakelijkheid: dit is eigenlijk de standaard aansprakelijkheid. Wanneer de coöperatie opgeheven wordt of failliet gaat dan zijn de leden met hun volledige privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie.
 • Beperkte aansprakelijkheid: de leden kunnen in de notariële akte laten vastleggen dat zij slechts voor een beperkt gedeelte van hun privé-vermogen aansprakelijk zijn voor eventuele schulden van de coöperatie vereniging.
 • Uitgesloten aansprakelijkheid: wanneer hier sprake van is dan kunnen de leden niet met hun privé-vermogen aansprakelijk gesteld worden voor schulden van de coöperatie.

 

Belasting

Een coöperatieve vereniging moet over de gemaakte winst vennootschapsbelasting betalen. Daarnaast moeten de leden inkomstenbelasting betalen over de uitgekeerde winst van de coöperatie. Daarnaast kent de coöperatieve vereniging nog de zogeheten verlengstukwinst.

 

Voordelen:

Het oprichten van een coöperatieve vereniging kent een aantal voordelen t.o.v. de andere rechtsvormen:

 • Toetreden of uittreden van leden kan relatief eenvoudig geschieden
 • Leden profiteren van schaalvoordelen t.o.v. zelfstandig werken
 • Er is de mogelijkheid om winst te maken en aan de leden uit te keren. Tevens kan er voor gekozen worden om de winst uit te keren in aandelen of certificaten.
 • De privé-aansprakelijkheid kan (gedeeltelijk of zelfs helemaal) worden uitgesloten.
 • Fiscale voordelen doordat de leden geen divident- of vennootschapsbelasting hoeven te betalen.
 • Er is een goede balans binnen een vereniging doordat de leiding verdeeld is en de leden zelf eigenaar zijn. Hierdoor is er vaak een grote betrokkenheid bij de coöperatie.

 

Nadelen:

 • Een coöperatie kan geen personeel aannemen.
 • Er moet een overeenkomst gesloten worden tussen de leden onderling, iets wat niet verplicht is bij een BV of NV.
 • Een coöperatie moet ook door minimaal 2 personen opgericht worden, terwijl een NV of BV door 1 persoon opgericht kan worden.
 • Er moet jaarlijks stukken opgesteld worden
 • Het oprichten is ook veel werk doordat er statuten opgesteld dienen te worden.

Het individuele belang van de leden onderling kan conflicteren met het gemeenschappelijke belang van de coöperatie, wat voor lastige situaties kan zorgen.