De Maatschap

Wat is een maatschap?

De maatschap is een rechtsvorm waarbij een aantal zelfstandige rechtspersonen een samenwerkingsovereenkomst aangaan. Simpel gezegd wil dit zeggen dat een aantal mensen (maten genoemd) onder 1 naam hetzelfde beroep uitoefenen. De maatschap komt vooral veel voor in vrije beroepen zoals bij accountants, artsen, advocaten of architecten. Ook veel agrarische bedrijven kiezen vaak voor een maatschap als rechtsvorm.

De inbreng van de deelnemende maten hoeft niet altijd uit geld te bestaan, maar bestaat ook vaak gewoon uit arbeid.

Hoewel niet verplicht, kiezen veel maatschappen er voor om een maatschapscontract op te stellen bij het starten van een maatschap. Hierin worden dan o.a. de winstdeling en de bevoegdheden van ieder van de maten vastgelegd.

Aansprakelijkheid

Een maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid en dat wil dus zeggen dat ieder van de maten met zijn of haar privé-vermogen aansprakelijk is voor eventuele schulden van de maatschap. Wanneer er sprake is van schulden dan zal ieder van de maten voor een gelijk deel privé aansprakelijk zijn voor de schulden van de maatschap.

Belastingen

In de meeste gevallen zal de belastingdienst de maten als zelfstandig ondernemer beschouwen. Dat betekent dat er inkomstenbelasting betaald moet worden over de winst, maar ook dat de maten recht hebben op bepaalde belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek en evt. de startersaftrek.

De maatschap is btw-plichtig.

Voordelen

Het hebben van een maatschap heeft een aantal voordelen t.o.v. andere rechtsvormen:

  • Een maatschap is eenvoudig op te richten.
  • Er is geen startkapitaal vereist voor het oprichten van een maatschap.
  • Er bestaan mogelijkheden om personeel aan te nemen als maatschap.

Nadelen

Zoals elke rechtsvorm kent ook de maatschap enkele nadelen:

  • De maten zijn ook privé aansprakelijk voor schulden van de onderneming.
  • Je zult je moeten houden aan gemaakte afspraken met de andere maten.