Naamloze Vennootschap (NV)

Wat is een naamloze vennootschap?

De naamloze vennootschap (of NV, zoals het vaak afgekort wordt) is een rechtsvorm die veel gelijkenis toont met een Besloten Vennootschap (BV). Net als bij een BV is het een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid, wat wil zeggen dat het juridisch gezien een zelfstandig geheel is met eigen bezittingen en schulden. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de vermogensverschaffers (de vennoten) en de leiding van de onderneming en beide zijn niet aansprakelijk met hun privé-vermogen doordat de NV een rechtspersoon is.

Het kapitaal van een NV is verdeeld in aandelen en ieder van de vennoten neemt voor één of meer aandelen deel in de onderneming. De vennoten worden dus ook wel de aandeelhouders genoemd. De naam ‘naamloze vennootschap’ slaat op het feit dat de aandelen niet op naam staan en dat de aandeelhouders dus in principe anoniem kunnen zijn. We onderscheiden eigenlijk twee soorten aandelen, namelijk aandelen op naam en aandelen die vrij verhandelbaar zijn op de beurs (ook wel aandelen aan toonder genoemd).

Wanneer richt je een NV op?

Mensen kiezen er vaak voor om een NV op te richten als er sprake is van een grote groep mensen die aandeelhouder zijn en die elkaar niet per se hoeven te kennen. Door het vermogen te verdelen in aandelen is het een ideale manier om een groot vermogen bijeen te brengen en bovendien kan een specifieke aandeelhouder vrij eenvoudig van zijn aandelen af door deze te verkopen. Mocht er echter meer vermogen nodig zijn, dan kan dit ook eenvoudig aangetrokken worden.
Voor veel starters zal het oprichten van een NV niet tot de mogelijkheden behoren aangezien er een startkapitaal van € 45.000,- vereist is. Dit bedrag mag dan wel weer in natura zijn, dus bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in computers en goederen.

Vennootschapsbelasting

Aangezien een NV een rechtspersoon is betekent dit dat de NV ook belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Het belastingtarief wordt berekend over het belastbare bedrag (dit bedrag is de winst minus de verrekenbare verliezen). Er worden twee tarieven gehanteerd:

 • Is het belastbare bedrag € 200.000,- of minder dan geldt een tarief van 20%
 • Is het belastbare bedrage boven de € 200.000,- dan geldt een tarief van 25%

 Publicatie jaarstukken

Een NV heeft een wettelijke verplichting tot het publiceren van jaarstukken. De eisen die aan deze jaarstukken gesteld worden hangen af van de grootte van de onderneming. Over het algemeen geldt: hoe groter, hoe meer eisen. De jaarstukken dienen gedeponeerd te worden bij het kantoor van het handelsregister van de Kamer van Koophandel waar ze voor eenieder ter inzage liggen.

Voordelen NV

Het hebben van een naamloze vennootschap brengt een aantal voordelen met zicht mee t.o.v. van andere rechtsvormen:

 • Er kan een zeer groot vermogen bijeen gebracht worden doordat het vermogen bijeengebracht wordt door meerdere aandeelhouders
 • De aandelen zijn vrij overdraagbaar en kunnen anoniem zijn
 • De aansprakelijkheid van aandeelhouders beperkt zich tot het bedrag van hun deelname. Je kunt dus niet verantwoordelijk gehouden worden voor schulden van de NV.
 • De voortgang van de NV wordt niet bedreigd bij het overlijden van een aandeelhouder.
 • Er geldt een lagere winstbelasting dan bij een eenmanszaak.

Nadelen van een NV

Natuurlijk zijn er ook enkele nadelen te bedenken van een naamloze vennootschap t.o.v. een andere rechtsvorm:

 • Er is een hoog startkapitaal nodig, namelijk € 45.000,-
 • Er is meer administratieve rompslomp, bijvoorbeeld door de publicatieplicht
 • Doordat aandelen vrij overdaagbaar zijn bestaat de kans dat iemand ongewenst een groot deel van de aandelen in bezit krijgt en zicht gaat mengen in het bedrijfsbeleid.
 • Hoe groter het bedrijf / de winst wordt, hoe meer eisen er komen op het gebied van publicatie van jaarstukken.