Vennootschap Onder Firma (VOF)

De vennootschap onder firma, vaak afgekort tot VOF, is een samenwerking tussen twee of meer personen. De personen die een VOF aangaan, leggen ieder iets in. Dat kan kapitaal zijn, maar net zo goed arbeid of goederen.

Oprichting VOF

Het oprichten van een VOF wordt gedaan d.m.v. het opstellen van een firma-akte. Hierin kunnen o.a. de volgende zaken worden vastgelegd:

 • Taken en bevoegdheden van ieder van de vennoten
 • De inbreng die iedere vennoot doet
 • De winstverdeling
 • Wat er gebeurd met de VOF in geval van ziekte of overlijden van één van de vennoten.
 • Hoe er om wordt gegaan met geschillen tussen de vennoten onderling

Het opstellen van zo’n firma-akte of vennootschapscontract kan in onderling overleg opgesteld worden (en is dan ook rechtsgeldig), maar vaak wordt dit uitbesteed aan een advocaat, accountant of juridisch adviseur. Een bezoek aan de notaris is niet nodig.

Aansprakelijkheid

Ieder van de vennoten is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Dit betekent dat ook het privé-vermogen van iedere vennoot aangesproken kan worden als er schulden zijn.  Wat zijn nou zaken waar je qua aansprakelijkheid op moet letten bij het oprichten van een VOF:

 • Zorg dat je huwelijkse voorwaarden opstelt om te voorkomen dat ook je partner aansprakelijk gesteld kan worden in zijn of haar privé-vermogen. Dit verhaal gaat natuurlijk niet op als jullie samen in een VOF zitten.
 • Wanneer een mede-vennoot privé-schulden heeft dan kunnen deze niet verhaald worden op het zakelijk vermogen van de VOF of op jouw eigen privé-vermogen.

Belastingen

De winst die door de VOF behaald wordt, wordt gezien als inkomsten voor de vennoten. Zij moeten hier dus inkomstenbelasting over betalen. De vennoten worden wel gezien als zelfstandig ondernemer en hebben daardoor recht op diverse aftrekposten en vrijstellingen zoals de ondernemersaftrek, de fiscale oudedagreserve en de investeringsaftrek.

Daarnaast moet de VOF als onderneming zijnde BTW afdragen.

Voordelen VOF

Er zijn een aantal belangrijke voordelen aan het oprichten van een VOF t.o.v. een andere rechtsvorm:

 • Er is sprake van risicospreiding doordat het ondernemersvermogen door meerdere mensen bijeen gebracht wordt en ook de aansprakelijkheid is verdeeld over meerdere personen.
 • Doordat er meerdere mensen vennoot zijn, kunnen zij ook van elkaars capaciteiten profiteren.
 • Een VOF is eenvoudig op te richten en de continuïteit kan goed gewaarborgd blijven als dit goed vastgelegd wordt in het vennootschapscontract.
 • Er is geen minimum kapitaal vereist aan het oprichten van een VOF.

Nadelen VOF

 • Er is kans op onenigheid over de bedrijfsvoering tussen de vennoten onderling.
 • Je bent als vennoot ook privé aansprakelijk als het bedrijf schulden heeft, ook al kan jij hier persoonlijk niet direct iets aan doen.
 • Het overdragen van je aandeel in een VOF is minder gemakkelijk dan bij bijvoorbeeld een NV omdat er weer nieuwe afspraken gemaakt moeten worden met de overige vennoten.