Belasting betalen

Zoals in het artikel over het bijhouden van een administratie al werd besproken, is het erg belangrijk om een nette en geordende boekhouding bij te houden. Maar waarom eigenlijk?

Je hebt als ondernemer waarschijnlijk het doel om winst te boeken met je onderneming en wilt hier waarschijnlijk ook je inkomen uit halen. Er is dan een grote kans dat je ook ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Je werkzaamheden zijn dan niet hobbymatig of spelen zich in de familiekring af. De belastingdienst beoordeeld je na aanmelding op een aantal criteria en bepalen voor vervolgens of je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Deze voorwaarden kun je het beste even nalezen op hun website. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting dan heb je ook recht op bepaalde aftrekposten zoals de startersaftrek.

Op diezelfde website kun je ook meer informatie vinden over het feit of je ondernemer voor de BTW bent of niet. Voor sommige ondernemers kan het best zo zijn dat ze vrijgesteld zijn van de verplichting om BTW te heffen over hun diensten/producten.

Ook is het handig om te vermelden dat het type belasting wat je moet betalen en het recht op verschillende aftrekposten vaak afhankelijk is van de rechtsvorm die je gekozen hebt voor je onderneming. Een erg belangrijke beslissing dus!

Belastingaangifte voor startende ondernemers

Als ondernemer zijnde ben je tegenwoordig verplicht om digitaal belastingaangifte te doen. Vanwege de complexe materie en het feit dat er vaak veel aftrekposten zijn waar je geen weet van had, raden wij het over het algemeen aan om voor je belastingzaken een belastingadviseur om raad te vragen die je er voor zorgt dat de aangifte op de juiste manier verloopt en je tevens aanspraak maakt op de aftrekposten waar je recht op hebt. We gaan hieronder nog wel kort in op de verschillende soorten belastingen die je moet betalen als ondernemer zijnde en op welke aftrekposten een ondernemer vaak recht heeft.

Soorten belastingen

Er worden door de belastingdienst twee typen belastingen onderscheiden, namelijk de aanslagbelasting ende aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen ben je verplicht om aangifte te doen, waarna de belastingdienst berekend hoeveel belasting je moet betalen. Dit maken ze aan je bekend d.m.v. een belastingaanslag. O.a. de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting vallen onder de aanslagbelasting.

De aangiftebelasting is een belasting waarbij je wel direct betaald aan de belastingdienst en waarbij je geen belastingaanslag krijgt. O.a. de motorrijtuigenbelasting, omzetbelasting en de loonheffingen zijn voorbeeld van de aangiftebelasting.

Aftrekposten voor ondernemers

Gelukkig kun je als ondernemer zijnde ook aanspraak maken op diverse aftrekposten, waardoor het bedrag dat je kwijt bent aan belastingen toch nog een beetje mee kan vallen. De belangrijkste en meest voorkomende aftrekposten voor ondernemers zijn o.a.:

  • De startersaftrek, als starter heb je in sommige gevallen recht op extra aftrek.
  • Zelfstandigenaftrek, hier heb je recht op als je een zelfstandig beroep uitoefent of een bedrijf runt en voldoet aan het urencriterium.
  • Willekeurige afschrijving, je kunt afschrijvingen doen op je inventaris, zoals je bureaus en computers. Hiervoor gelden wel weer bepaalde voorwaarden. Deze zijn te lezen op de site van de belastingdienst.
  • MKB-vrijstelling. Dit is een extra aftrekpost. Over 12% van de winst, zoals die is na aftrek van andere aftrekposten, hoef je dan geen belasting te betalen.
  • Investeringsaftrek, wanneer je investeringen doet in je bedrijf dan is dit een aftrekpost voor de belasting.
  • Bedrijfspand, onderhoud en verbouwingen aan je pand kun je vaak ook als aftrekpost zien.
  • Meewerkaftrek, als je partner onbetaald meewerkt aan je bedrijf en hij of zij voldoet aan het urencriterium dan mag je een bedrag van je winst aftrekken.
  • Stakingsaftrek, is pas van toepassing wanneer de onderneming wordt opgeheven.
  • WBSO-subsidie, hier heb je mogelijk recht op als je als onderneming zijnde bezig bent met technische of innovatieve vernieuwingen.

>> Lees verder over het vinden van een bedrijfsruimte voor je onderneming.