Ondernemingsplan schrijven

In het artikel met ideeën voor een eigen bedrijf beschreven we al een aantal factoren die er in belangrijke mate voor zorgen of je bedrijf een succes gaat worden of niet. Er zijn echter nog veel meer factoren die jouw bedrijf kunnen maken of breken.  Een ondernemingsplan schrijven voor je (nog op te richten) bedrijf wordt daarom altijd aangeraden. Het is echter geen verplichting om een ondernemingsplan te schrijven, iets wat veel mensen wel denken.
Wanneer je voor de financiering van je onderneming afhankelijk bent van externe financiers dan kun je wel verwachten dat zij om een ondernemingsplan vragen om zo een inschatting te kunnen maken wat het potentieel van jouw onderneming is.

Wat staat er in een ondernemingsplan?

Een ondernemingsplan dient als rode draad voor de onderneming en daarnaast geeft het inzicht in de verschillende keuzes die je moet maken tijdens het ondernemerschap. Wanneer je je goed voorbereid dan heb je voor elke keuze de voordelen en nadelen tegen elkaar afgewogen zodat je in staat bent om de juiste keuze te maken. Een goed uitgewerkt ondernemersplan voorkomt dus misstappen!
Maar wat staat er precies in een ondernemingsplan? In ieder geval de volgende punten worden behandeld in een goed ondernemingsplan.

  • Persoonlijke  gegevens  / Curriculum Vitae
  • Bedrijfsformule / Organisatie van het bedrijf
  • Marktsegmentatie / Doelgroep / Positionering
  • Marketingplan
  • Financieel plan
  • Rechtsvorm en andere juridische aspecten

Als je niet afhankelijk bent van externe financiers dan hoef je je geen zorg te maken dat je direct afgerekend wordt op je ondernemingsplan. Spelfouten zijn dus niet erg en je hoeft je ook geen zorgen te maken over het feit dat je eigen zwakke punten wel heel erg aan het licht komen in het ondernemingsplan. Sterker nog, dit is zelfs een kans! Wanneer je weet waar je niet goed in bent dan kan dit je helpen om sommige zaken uit te besteden i.p.v. ze zelf te willen doen. Ook dat is namelijk ondernemerschap.

Het plan gebruiken

Wanneer je alle benodigde factoren in kaart heb gebracht dan kun je aan de slag met de opstart van je bedrijf. Je ondernemingsplan gebruik je daarbij om te toetsen of alles loopt zoals je vooraf ingeschat had. En als zaken niet goed gaan kun je je afvragen waarom er dingen niet liepen zoals je vooraf verwacht had. Je ondernemingsplan is dus ook een sturingsinstrument voor je bedrijf.

>> Lees verder over de volgende stap: de financiering van je eigen bedrijf.